เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการสมัครสมาชิกโดย BOT เป็นจำนวนมากนับร้อยรายในแต่ละวัน
โดยที่สมาชิกจริงมีอยู่วันละ 10 -20 ราย
สัดส่วนของ BOT ที่สมัครเข้ามา มีจำนวนมาก และการคัดกรองส่วนใหญ่เป็นเรื่องยาก

ท่านสมาชิกที่สมัครเข้ามา หากว่าไม่เคยมีประวัติอยู่ในสังคมเว็บไซด์ และมีชื่อแปลก โดยเฉพาะชื่อภาษาอังกฤษ บางครั้งเราเองก็ไม่กล้าอนุมัติการเป็นสมาชิกเพราะเกรงว่าสจะเป็น BOT
จึงเป็นเรื่องยากลำบาก

มีข้อเท็จจริงประการหนึ่ง คือ BOT ไม่ใช้ภาษาไทย
ดังนั้น หากท่านสมัครสมาชิกโดยใช้ชื่อภาษาไทย อาจจะง่ายกว่าในการอนุมัติ


เราเชื่อว่า BOT เป็นการกระทำจากต่างประเทศ และมีความเป็นไปได้หลายประการ ซึ่งเราจะไม่กล่าวถึงในที่นี้
การโทษปัญหา BOT ว่าเป็นเว็บเพื่อนบ้านกลั่นแกล้ง เป็นเรื่องที่โง่เขลาเบาปัญญา หรือไม่ก็เป็นการใส่ร้ายที่น่ารังเกียจ
และในระยะเวลาไม่นาน จะเสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นเราจะไม่พึงโทษเพื่อนบ้าน เพียงเพื่อสร้างคะแนนสงสาร