Help - Search - Members - Calendar
Full Version: รายชื่อพระเถระ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ยังดำรงธาตุขันธ์ ในปัจจุบัน/ ก.ย.51
ชุมชนคนรักมีด > ลานพระเครื่อง (Amulet Talk) > วัตถุมงคลและพระเครื่อง (Amulet Talk)
movietone
  1. พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
  2. พระครูปราโมทย์ธรรมธาดา หลวงปู่หลอด ปโมทิโตวัดสิริกมลาวาส กทม.
  3. พระเทพเจติยาจารย์ หลวงปู่วิริยังค์ สิรินฺธโร วัดธรรมมงคล กทม.
  4. พระญาณทีปาจารย์ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
  5. หลวงปู่พวง สุขินทริโย วัดศรีธรรมาราม ยโสธร
  6. หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย พิจิตร
  7. หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล สกลนคร
  8. พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญวิเวก อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

รบกวนท่านอื่นๆ เพิ่มเติมครับ
smile.gif
zero2
หลวงปู่สอ วัดป่าหนองแสง ยโสธร

หลวงปู่บุญญฤทธิ์ สวนทิพย์ ปากเกร็ด กทม.

หลวงปู่ศรี วัดป่ากุง ร้อยเอ็ด

หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม วัดป่าโชคไพศาล สกลนคร
danutgood
ถ้าแบบ เป็นสายกรรมฐาน ครูบาอาจารย์มั่นนั้น ท่าทางจะพิมพ์ไปหลายหน้าอยู่ครับ

แต่ถ้าหากทันองค์หลวงปู่มั่นที่ดำรงธาตุขันธ์นั้น มีดังนี้ครับ

1.พระธรรมวิสุทธิมงคล วิ.(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)วัดป่าบ้านตาด ---รูปนี้ถือว่าใกล้ชิดครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นมากครับ ตามประวัติท่านว่าเป็นผู้จัดการดูแลความเรียบร้อยในวัดป่าบ้านหนองผือ แทนองค์หลวงปู่มั่นเลยครับ

2.พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์สรี จันทีโป)วัดโพธิสมภรณ์ พระเถระผู้ใหญ่ศิษย์หลวงปู่มั่นอีกรูปหนึ่ง

3.หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชุมพล ใกล้วัดหลวงตามหาบัว ท่านอยู่วัดป่าบ้านหนองผือเช่นเดียวกับหลวงตามหาบัว

4.หลวงปู่วิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล กรุงเทพ ปัจจุบันท่านสอนสมาธิ ลุกศิษย์ต่างชาติเยอะมากครับ

5.หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม วัดป่าโชคไพศาล จ.สกลนคร ลุกศิษย์สมัยวัดป่าหนองผืออีกรูปหนึ่ง

6.หลวงปู่ก้าน ฐิตธัมโม วัดเขาต้นเกต หัวหิน (วันนี้ในหลวงทรงไปเวียนเทียน ในวันสำคัญบ่อยๆครับ หากพระองค์ประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล)

7.หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ วัดระหาร หรือ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน บุรีรัมย์
8.หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) จ.ร้อยเอ็ด พระผู้มีบารมีมาก ท่านเป็นผู้ดำริสร้างเจดีย์ผาน้ำทิพย์ที่หนองพอก จ.ร้อยเอ้ด สมัยที่ลูกศิษย์ท่านไปสร้างวัดทางใต้ ท่านสามารถตรวจกับระเบิดที่เขาฝังไว้ด้วยตาเปล่า ครูบาอาจารย์ว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิ

9.หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป วัดป่าปทีปบุญญาราม พระเถระอีกรูปที่จิตใจดี ประสบกับเจโตปริยญาณของหลวงปู่มั่น

10.หลวงตาพวง สุขินทริโย (พระเทพสังวรญาณ) วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร ท่านพบกับหลวงปู่มั่นพรรษาสุดท้ายของหลวงปู่ (ปี2491) จากนั้นท่านได้ไปปฏิบัติต่อกับหลวงปู่ฝั้น

11.หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดป่าบ้านนาคูณ ลูกศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงตามหาบัวที่ทันหลวงปู่มั่น

12.หลวงตาเพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง ลูกศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงตามหาบัวที่ทันหลวงปู่มั่น

13.หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล วัดเทพกัญญาราม จ.สกลนคร ศิษย์หลวงปู่มั่นอีกรูปที่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึง

14.หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดป่าศรีอภัยวัน จ.เลย ท่านเคยพบหลวงปู่มั่น ขณะที่หลวงปู่ท่านอยู่บนรถไฟ ซึ่งขณะนั้นท่านไปชมบารมีหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่คำดี วัดถ้ำผาปู่ผู้เป็นอาจารย์

15.หลวงตาบุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ากลองเพล จ.หนองบัวลำภุ รูปนี้ทันสมัยที่ท่านเป็นสามเณรครับ ตอนหลังมาจำพรรษารับใช้หลวงปู่ขาว

16.หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล(บ้านหนองโดก) ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นสมัยเป็นสามเณร

17.หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดป่าเขาเขียว จ.พิษณุโลก ท่านเคยบวชมาครั้งสมัยหลวงปู่มั่นยังอยู่ แล้วได้สึกไป ท่านกลับมาบวชนานแล้วครับ เห็นว่าอยู่ในเพศฆราวาสไม่ถนัด

18.พระอาจารย์มหาอำนาจ อินุทสาโร วัดมหาธาตุ กรุงเทพ ท่านได้ติดตามหาครูบาอาจารย์มั่น จนพบ ครับ

เท่าที่พอทราบนะครับ

ผิดถูกอย่างไรช่วยแนะนำด้วยครับ
movietone
- หลวงตาพวง สุขินทริโย (พระเทพสังวรญาณ) วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร
ทราบข่าวว่า ท่านอาพาธเป็นมะเร็งในช่องท้อง ล่าสุดสุขภาพท่านเป็นอย่างไร ใครพอทราบบ้างครับ

- หลวงปู่หลอด ปโมทิโต ท่านอาพาธอยู่นาน และยังคงพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธครับ
danutgood
หลวงตาพวงท่านอาการยังทรงอยู่ครับ มีเข้าโรงพยาบาลเป็นตรวจรักษาเป็นบางคราว

ปล. ตกชื่อหลวงปู่หลอดไปได้ไงก็ไม่ทราบครับ ทั้งๆที่บ้านอยู่ไม่ไกลจากวัดใหม่เสนาฯ 55+ เกศาหลวงปู่ท่านแปรสภาพเป็นสีทองด้วยครับ
danutgood
เพิ่มเติมครับ

-หลวงปู่มา ญาณวโร วัดสันติวิเวก ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด หลวงปู่เคยไปฟังธรรมจากครูบาอาจารย์หลวงปูมั่นครับ
movietone
คนบ้านเดียวกันครับ นอกจากเกศาแล้ว ชานหมากท่านก็แปรสภาพเป็นสีทองครับ มีอยู่ครั้งหนึ่ง ผมยังทันท่านเทศน์ที่วัด ท่านเทศน์กับญาติโยมประมาณ 15 คน บนกุฏิท่าน ส่วนผมเป็นคนขี้อายชอบแอบไปนั่งอยู่มุมห้อง ตรงด้านหลังที่นั่งท่าน ระหว่างท่านเทศน์ จู่ๆ ท่านก็พูดขึ้นมาว่า ไอ้คนที่ปฏิบัติบ้าง ไม่ปฏิบัติบ้าง (นั่งสมาธิภาวนา) ขี้เกียจบ้าง มันก็ยังดี ดีกว่าไม่ปฏิบัติ แล้วหันหลังมามองหน้าผม คล้ายกับจะตำหนิผมนั่นแหล่ะ ทั้งๆ ที่ผมไม่ค่อยได้คุยกับหลวงปู่หลอดเท่าไร พระสงฆ์ที่วัดที่ผมรู้จัก หัวเราะกันใหญ่ หมายความว่าท่านทราบวาระจิต ว่าลูกศิษย์ท่านคนไหนมันขี้เกียจภาวนา ผมคิดอยู่ในใจ ว่าผมนั่นแหล่ะ ถูกต้องนะครับ ยกมือเลย ฮ่าๆๆ biggrin.gif

กราบเท้าพ่อแม่ครูจารย์ หลวงปู่หลอด
นึกถึงแล้ว คิดถึงท่านมากครับ อยากให้ท่านกลับมาแข็งแรง แต่เข้าใจว่าเป็นไปตามสังขาร
zero2
ไม่ทราบว่าจะสามารถไปกราบหลวงปู่หลอดที่ รพ. ได้หรือไม่ครับ .ทาง รพ. อนุญาต หรือเปล่าครับ

.... อยากไปกราบท่านมากครับ

แต่ถ้าหลวงปู่ป่วยหนักมากๆหรือท่านต้องฝืนสังขารเพื่อมารับแขกก็ไม่เอาครับ....

(.....แทนที่จะได้บุญ จะได้บาปเอา)
movietone
ขออนุญาตเรียนทราบก่อนครับว่า หลวงปู่หลอด ปโมทิโต งดรับแขกมาเป็น
เวลานานแล้ว เนื่องจาก แพทย์ที่รักษาเกรงว่า หากให้ลูกศิษย์ได้เข้าไปกราบท่าน
อาจมีโอกาสทำให้ หลวงปู่เกิดการติดเชื้อ จากผู้ที่เข้ามากราบ เช่น บางคนอาจเป็นหวัด ฯลฯ
ทางพระที่อุปฐากท่าน จึงนำกล่องรับเงินทำบุญค่ารักษาพยาบาลไว้หน้าห้อง เพื่อให้ผู้มีจิตรศรัทธา
ได้ทำบุญกัน พร้อมมีสมุดลงนามเยี่ยมหน้าห้องท่าน คือให้นำเงินใส่ซองแล้วเขียนชื่อผู้ทำบุญหย่อนใส่ในกล่อง

หากไปทำบุญที่ รพ. วิชัยยุทธ ไม่ใช่ตึกใหม่ที่สร้างนะครับ ต้องเลี้ยวเข้าไปในซอย
ผมก็จำไม่ได้ด้วย ลองโทรไปที่ รพ. 0-2265-7777, 0-2618-6200-20
http://www.vichaiyut.co.th/thai/contact.asp หลวงปู่หลอดท่านอยู่ที่ ชั้น 13
บางครั้งมีการทำความสะอาดห้อง อาจเปลี่ยนไปอยู่ ชั้น 15
รบกวนสอบถาม ประชาสัมพันธ์อีกครั้งครับ / สอบถามชื่อหลวงปู่หลอด ขุริมน
( คือชื่อจริงท่านชื่อ นายหลอด ขุริมน) ฉายาทางพระว่า ปโมทิโต
smile.gif
zero2
ขอบคุณมากๆเลยครับ อนุโมทนาบุญครับ
movietone
ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ หลวงตาพวง สุขินทริโย (พระเทพสังวรญาณ)
วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร เดินทางมาตรวจร่างกาย
ที่โรงพยาบาลศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 9 ห้อง 935 ฝั่งตะวันออก
ลงวันที่ 17 กันยายน 2551 ล่าสุด ยังไม่มีกำหนดเดินทางกลับ

โทรสอบถามก่อนที่ โรงพยาบาลศิริราช โทร. 02-419-7000
ท่านใดที่สนใจทำบุญเชิญครับ
smile.gif
K_หลงไพร
ขออนุญาตเพิ่มเติม ผิดถูกประการใด หรือไม่อัพเดท กราบขออภัยด้วยครับ
จังหวัดนนทบุรี
พระอาจารย์สาคร ธัมวุธโธ วัดป่ามณีกาญจ์ อ.บางกรวย
หลวงปู่สุทัศน์ โกสโลวัดกระโจมทอง ต.วัดชลอ อ.บางกรวย
จังหวัดนครปฐม
หลวงปู่มหาเจิม ปัญญาพโล วัดสระมงคล อ.กำแพงแสน
จังหวัดเพชรบูรณ์
อาจารย์อ่ำ ธัมกาโม วัดธุดงคสถานสันติวรญาณ อ.วังโป่ง
จังหวัดสมุทรปราการ
หลวงปู่ทอง จันทสิริ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง
จังหวัดจันทบุรี
พระอาจารย์ฟัก สันติธัมโม วัดพิชัยพัฒนาราม ( วัดป่าเขาน้อยสามผาน ) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่
หลวงปู่พิศดู ธรรมจารีย์ วัดเทพธารทอง ต.พลวง กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ
จังหวัดสุโขทัย
หลวงพ่อประสาท สำนักสงฆ์บ้านสันหีบ อ.ศรีสัชนาลัย
จังหวัดเชียงใหม่
หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่แม่แตง(ลูกศิษย์หลวงปู่อ่อน ญานศิริและหลวงปู่แหวน)
หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ วัดป่าพระอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง
จังหวัดเชียงราย
ท่านพระอาจารย์วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม
จังหวัดนครราชสีมา
หลวงปู่ทา จารุธัมโม วัดถ้ำซับมืด ติดถนนมิตรภาพ ต.จันทึกอำ อ.ปากช่อง
ท่านพระอาจารย์อุทัย สิรินธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน บ้านโป่งตาลอง ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง
จังหวัดชัยภูมิ
พระอาจารย์สายทอง เตชธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม (ใกล้เขื่อนจุฬาภรณ์ ) อ.คอนสาร
หลวงปู่วิไล เขมิโย วัดถ้ำพญาช้างเผือก บ้านปากช่อง ต. ห้วยยาง อ. คอนสาร
จังหวัดขอนแก่น
พระอาจารย์มหาโส กัสโป วัดป่าคำแคนเหนือ อ.มัญจาคีรี
หลวงปู่บุญเพ็ง กัปโป วัดป่าวิเวกธรรม (วัดป่าช้าเหล่างา) อ.เมือง
จังหวัดเลย
หลวงปู่เผย วิริโย วัดถ้ำผาปู่ ต.นาอ้อ อ.เมือง
หลวงปู่คำพอง ขันติโก วัดป่าอัมพวัน
จังหวัดหนองบัวลำภู
อาจารย์สาย เขมธัมโม วัดป่าพรหมวิหาร อ.โนนสัง
หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง
จังหวัดอุดรธานี
หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ
อาจารย์วันชัย วิจิตโต วัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ
อาจารย์เสน ปัญญาธโร วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ
อาจารย์คำแพง อัตสันโต วัดป่าหนองวัวซอ (วัดบุญญานุสรณ์ ) อ.หนองวัวซอ
พระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร วัดถ้ำสหายธรรมจันทร์นิมิตร อ.หนองวัวซอ
หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชุมพลพัฒนาราม อ.เมือง
หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป วัดโพธิ์สมภรณ์ อ.เมือง
พระอาจารย์เพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง อ.บ้านผือ เส้นหลังโรงพยาบาล
หลวงปู่ทองใบ ปภสฺสโร สำนักวิปัสสนาธุระ (ภูย่าอู่) บ.นาหลวง อ.บ้านผือ
หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ
ท่านพระอาจารย์อุทัย ธมฺมวโร วัดภูย่าอู่ อ.บ้านผือ
หลวงปู่ถวิล สุจิณโณ วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด
อาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง
จังหวัดหนองคาย
พระอาจารย์อุทัย สิรินธโร วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา
พระอาจารย์ทุย (ปรีดา) ฉันทกโร วัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พิสัย
พระอาจารย์แยง สุขกาโม วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) หมู่ที่ 6 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล
หลวงปู่ต้น สุทธิกาโม วัดบึงพลาราม ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ
หลวงพ่อทองคำ กาญวันวัณโณ วัดถ้ำบูชา อ.เซกา
จังหวัดสกลนคร
พระอาจารย์อุ่นหล้า ฐิตธัมโม วัดป่าแก้วชุมพล ต.บ้านชุม อ.สว่างแดนดิน
พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน
หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดป่าสีห์พนม บ.หนองกุง ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน
หลวงปู่เนย สมจิตฺโต วัดป่าโนนแสนคำ บ.ทุ่งคำ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ ใกล้รพ.เจริญศิลป์
หลวงปู่แฟ็บ สุภัทโท วัดป่าดงหวาย อ.บ้านม่วง
ท่านพระอาจารย์หลอ นาถกโรวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ( วัดถ้ำพวง วัดพระอาจารย์วัน อุตโม ) อ.ส่องดาว
หลวงปู่สมัย ทีฆายุโก วัดโนนแสงทอง ก่อนถึงอำเภอพังโคน บ้านแวง เลยบ้านแวงไปประมาณ 3 - 4 กม ซ้ายมือ
หลวงปู่สัมภาส โกวิโท (ศิษย์ลป.คำฟอง-ลป.พรหม จิรปุญโญ) วัดกุดเรือคำ ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส
หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป วัดป่าประทีปปุญญาราม ต.เซือม อ.อากาศอำนวย
หลวงปู่สมภพ โชติปัญโญ วัดป่าบ้านแพด อ.คำตากล้า
หลวงปุ่บุญพิน กตปุญโญ วัดผาเทพนิมิตร อ.นิคมน้ำอูน
หลวงปู่แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม โทร. ๐-๔๒๗๗-๙๕๓๑
หลวงปู่ผาง โกสโล วัดภูหินแตก อ.พรรณานิคม
หลวงปู่บัวไข วัดสันติสังฆาราม อ.พรรณานิคม
ท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง
พระอาจารย์แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ ต.ตองโชบ อ.โคกศรีสุพรรณ
หลวงปู่อว้าน เขมโก วัดป่านาคนิมิตร บ้านนามน อ.โคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสุรินทร์
หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต วัดบูรพาราม ( วัดหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ) ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ วัดเกาะแก้วดงคสถาน อ.บ้านด่าน
จังหวัดร้อยเอ็ด
พระอาจารย์ทองอินทร์ กตปุญฺโญ วัดป่ากุง (วัดป่าประชาคมวนาราม ) อ.ศรีสมเด็จ
จังหวัดมุกดาหาร
หลวงปู่อ้ม สุขกาโม วัดภูผาผึ้ง อ.ดงหลวง
จังหวัดอุบลราชธานี
พระอาจารย์เลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ
จังหวัดยโสธร
พระอาจารย์สรวง สิริปุญโญ วัดป่าศรีฐานใน อ.ป่าติ้ว
หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้ ต.หนองหิน อ.เมือง
จังหวัดภูเก็ต
หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ วัดเจริญสมณกิจ (หลังศาลภูเก็ต ) อ.เมือง
ด้วยความเคารพ biggrin.gif
movietone
แจ้งข่าว หลวงตาพวง สุขินทริโย
เดิมอยู่ที่ รพ. ศิริราช
ล่าสุด 19 กันยายน 51 เดินทางกลับแล้วครับ
smile.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.