Help - Search - Members - Calendar
Full Version: แอ่วเหนือ เมืองหละปูน
ชุมชนคนรักมีด > ร่มไม้ชายคา (Club House) > ต้นไม้ เพลง และบทกวี
ooTIMoo


ด้านหน้า วัดพระธาตุหริภุญชัย ..


ตามประวัติกล่าวว่า สร้างตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัย
ของพญาอาทิตยราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์ โดยที่แห่งนี้ เคยเป็นพระราชฐานของพระองค์
ซึ่งพระราชทานอุทิศถวายให้เป็นวัดพระธาตุฯ เพื่อเป็นพุทธบูชาหลังจากที่พระบรมสารีริกธาตุได้ปรากฏ
ให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรในบริเวณดังกล่าวโบราณสถานที่สำคัญในวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
ooTIMoo


สิงห์ที่เฝ้าประตูทางเข้า .. เท่าที่สังเกตนะครับ .. สิงห์ของทางภาคเหนือ จะมีรูปร่างแบบนี้แทบทั้งสิ้น
ooTIMoo
ooTIMoo


พระธาตุหริภุญชัย


เป็นโบราณสถานอันสำคัญของนครหริภุญชัยที่พญาอาทิตยราชเป็นผู้สถาปนาขึ้น
ในราว พุทธศตวรรษที่ ๑๗ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อันมี ธาตุกระหม่อม
ธาตุกระดูกอก ธาตุกระดูกนิ้วมือ และธาตุย่อยอีกเต็มบาตรหนึ่ง

ตามพุทธทำนายลักษณะทางสถาปัตยกรรมขององค์พระธาตุหริภุญชัย
ตามที่ปรากฏในหนังสือตำนานพระธาตุหริภุญชัย กล่าวว่า
มีลักษณะเป็นสถูปสี่เหลี่ยมทรงปราสาท ที่มีซุ้มทวาร เข้า- ออกทะลุกันได้ทั้งสี่ด้าน
มีปราสาท สี่เหลี่ยมอยู่ตรงมุมละองค์ก่อด้วยศิลาแลงซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีมากอยู่ในเมืองนี้
ภายในเป็นแท่น สำหรับประดิษฐาน พระโกศที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ในสมัยของพญาสรรพสิทธิ์ กษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์ ทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์เจดีย์เดิม
ที่พญาอาทิตยราชทรงสร้างไว้และได้ขุดร่อง ทวารประตูเข้า-ออก ทั้งสี่เพื่อความปลอดภัย
รูปทรงสันฐานขององค์พระบรมธาตุยังคงเป็นลักษณะเดิม
คือ เป็นทรงปราสาทสี่เหลี่ยมที่กว้างใหญ่และสูง

พระธาตุเจ้าหริภุญชัยเป็นที่ เคารพสักการบูชาของชาวลำพูนและชาวเมืองเหนือมาแต่โบราณกาล
ตราบเท่าทุกวันนี้
ooTIMoo


พระอุโบสถ
ooTIMoo


ภายในพระอุโบสถครับ ..
ooTIMoo


พระประธาน ภายในพระอุโบสถ
ooTIMoo


ooTIMoo


.. พระเจ้าแดง ..
ooTIMoo


สุวรรณเจดีย์หรือปทุมวดีเจดีย์


ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือขององค์พระธาตุหริภุญชัย
เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะการก่อสร้างแบบเดียว กับ เจดีย์สี่เหลี่ยมหรือเจดีย์กู่กุดที่วัดจามเทวี
องค์เจดีย์สร้างด้วยศิลาแลงและอิฐ เป็นเจดีย์ทรงปราสาทมีฐานสี่เหลี่ยมซ้อนชึ้นไป ห้าชั้น
แต่ละชั้นประดับซุ้มจระนำทั้งสี่ด้าน ด้านละสามซุ้ม ภายในซุ้มจะประดิษฐานพระพุทธรูปดินเผา
ประทับยืนประทับอยู่ ซึ่งมีร่องรอย ของการลงรักปิดทอง ปัจจุบันเหลือให้เห็นเพียงไม่กี่องค์
ส่วนบนสุดของเจดีย์เป็นกลีบบัวปูนปั้นหุ้มด้วยโลหะแผ่น
ส่วนยอดปลายสุดทำเป็นกรวยแหลมเรียวยาวขึ้นไป

สุวรรณเจดีย์องค์นี้มีพระพิมพ์ที่สำคัญและมีชื่อเสียงของเมืองลำพูนบรรจุอยู่ภายใน คือ พระเปิม
ooTIMoo


ooTIMoo
หอระฆัง


ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขององค์พระธาตุหริภุญชัย
เป็นหอสำหรับแขวนระฆังและกังสดาลขนาดใหญ่
สร้างขึ้นโดย พระครูพิทักษ์เจติยานุกิจ (ครูบาคำฟู) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑

ด้านบนแขวนระฆังขนาดใหญ่ซึ่งหล่อขึ้นในสมัยเจ้าหลวงดาราดิเรกรัตนไพโรจน์
เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ ๗ และชั้นล่างห้อยกังสดาลขนาดใหญ่
ซึ่งหล่อขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓ ฝีมือครูบาสูงเม่นโดยกัญจนมหาเถระ เจ้าอาวาส วัดป่าเมืองแพร่
และเจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ เป็นศรัทธาสร้างหล่อกังสดาลนี้ ในวัดพระสิงห์เมืองเชียงใหม่
เพื่อไว้เป็นเครื่องบูชาพระธาตุหริภุญชัย
ooTIMoo
ooTIMoo
เจดีย์สี่เหลี่ยมหรือเจดีย์กู่กุดที่วัดจามเทวี
ooTIMoo


คาถาบูชา พระนางจามเทวี
ooTIMoo


รัตนเจดีย์ ในวัดพระนางจามเทวี
Darika
มา กราบพระ ค่ะ


เดี๋ยวก่อนนะ ดาริกา ไปอ่านช้าๆ ก่อน
ดาริกา รักเมืองลำพูน นะคะ

เมืองเล็กๆ ที่เหมือนจะเป็นเพียงทางผ่าน ในทุกวันนี้
แต่ ลำพูนก็ มีความสงบงาม น่ารัก แบบที่ ดาริกา ชอบ

วันนึง ดาริกา ซื้อปลาและ เต่า รวมทั้ง กบ อ๊บๆ นี่แหล่ะจาก กาดต้นพยอม
จะไปปล่อยที่ลำพูน ดาริกาขับเอง รถเช่าจากแอร์พอร์ต
ขับๆ อยู่เจี๊ยบ เพื่อนรัก ร้องเรียก เพราะ กบ น้อย มาเดินผ่านเท้า คุณเธอ
สัตว์ ทั้งหลาย ต้องการปลดปล่อยตัวเองเร็วกว่า ค่ะ
กัดถุงทะลุ หมดเลยออกมาเดินเล่น กันใหญ่

ดาริกา เลยต้องไป ชวนเณรเล็กๆ ที่ วัด ที่ลำพูนนั่นแหล่ะ มาช่วยจับ ให้
เณร สนุกมากๆ ค่ะ :
tongue:
bkk123
ไม่รู้เรียกว่าสีอะไร แต่ชอบ สวยดี
จั๊ว
เมืองลำพูนเป็นเมืองเก่าเมืองแก่ของภาคเหนือ น่าอยู่ครับ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนครับ ร่มเย็นสบายทั้งปีครับ ชาวบ้านส่นใหญ่เป็นชาวสวน แต่เดี๋ยวนี้ลำใยราคาไม่ดีครับ ผมก็เป็นเขยลำพูนครับ
toberich
QUOTE (ooTIMoo @ 23 January 2008, 12:59 PM) *
เจดีย์สี่เหลี่ยมหรือเจดีย์กู่กุดที่วัดจามเทวี

QUOTE (ooTIMoo @ 23 January 2008, 01:03 PM) *

รัตนเจดีย์ ในวัดพระนางจามเทวี

คาถาบูชา พระนางจามเทวี

เดี๋ยวจะค้นรูปเก่า ๆ มาให้ดูบ้าง
ตั้งแต่ปี 42 เป็นต้นมาผมกับ ผบ. จะขึ้นเหนือทุกปี
สิ่งที่ทำเป็นนิจก็คือจะต้องไปกราบสักการะ ตั้งเครื่องบูชา
ประกอบไปด้วยดอกไม้และผลไม้ นมัสการพระแม่จามเทวี
ถ้ามีเวลาจะไปทั้งที่พระราชานุสาวรีย์พระนางจามเทวี
[พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์หัวเมืองทางเหนือพระองค์หนึ่ง
ผู้ครองแคว้นหริภุญไชยพระองค์แรก (ลำพูนในปัจจุบัน)]
อยู่ใกล้กับตลาด และที่วัดพระนางจามเทวี
แงซาย
แจ๋วมากครับ
ขอบคุณคุณ ooTIMoo
ที่นำของสวยงาม มาให้ชม

แต่ผมเป็นอะไรก็ไม่ทราบ
ได้ยินชื่อจามเทวีครั้งใด
นึกถึงเพ็ญพักตร์ ทุกที
biggrin.gif
otto69
"ดาริกา เลยต้องไป ชวนเณรเล็กๆ ที่ วัด ที่ลำพูนนั่นแหล่ะ มาช่วยจับ ให้
เณร สนุกมากๆ ค่ะ "

.........เณรเล็กๆ บ้านผมเรียก ธุเจ้าน้อย ครับ thumbsup.gif
jubjeep
yes.gif ลำพูนกับลำปางเป็นเมืองพี่เมืองน้องกัน ลำพูนก็คือหละปูน สว่นลำปางก็คือหละกอนหรือลคอร ครับ คือหลังจากที่พระนางจามเทวีได้ครองเมืองลำพูนแล้วต่อมาพระนางก็มีพระราชโอรสฝาแผด ก็คือท้าวอนันตยศและท้าวมหันตยส ซึ่งต่อมาพระนางได้มาสร้างเมืองอีกเมืองก็คือเมืองลคอรที่บริเวณบ้านลำปางหลวงซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในบริเวณวัดพระะธุาติลำปางหลวงในปัจจุบันครับ yes.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2016 Invision Power Services, Inc.