Help - Search - Members - Calendar
Full Version: AIDS กับ แอลกอฮอลล์
ชุมชนคนรักมีด > สถานีอนามัย (Health Care Consultancy) > ตอบปัญหาสุขภาพ (Health Care)
Cowboy
ขออนุญาต เรียนถาม "คุณหมอ" เจ้าของห้องว่า
แอลกอฮอลล์ สามารถฆ่าเชื้อเอดด์ ได้มั๊ยครับ
ถ้าได้ ต้องเป็น แอลกอฮอลล์ กี่เปอร์เซ็นต์
และต้องแช่เป็นเวลานานเท่าไรครับ
และ แอลกอฮอลล์ ที่เปิดขวดให้สัมผัสกับอากาศเป็นเวลานาน ๆ
จะเสือมประสิทธิภาพหรือไม่ครับ


เพราะช่วงนี้ผมเห็น "พวกเรา" ไปสักกันมากขึ้น
และเห็นเข็มที่แช่แอลกอฮอลล์แล้ว ชักไม่แน่ใจ....
ขอถามคุณหมอดีกว่า....
ooTIMoo
หามาได้ตามนี้ครับ

จากเว็บศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค

เรื่องการทำลายเชื้อไวรัส

ระบุว่า

เชื้อ HIV เป็น enveloped virus จึงไม่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตามเชื้อยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้นอกร่างกายนานพอสมควร อาจอยู่ได้นานถึง 15 วัน ในน้ำยาเลี้ยงเชื้อ หรือ 7 วันในสภาพแห้งแล้ง

- 0.5% Nonidet P-40 ใช้เวลา 1 นาที
- 0.5% Sodium hypochlorite ใช้เวลา 1 นาที
- 70% ethanol ใช้เวลา 1 นาที
- 0.08 % quaternary ammonium chlorides ใช้เวลา 10 นาที
- สำหรับเซลล์ที่ติดเชื้ออาจใช้ 1:1 ethanol/acetone ใช้เวลา 20 นาที


เนื่องจากความสามารถในการฆ่าเชื้อของสารเคมีขึ้นกับการที่เชื้อต้องได้สัมผัสกับสารเคมีอย่างทั่วถึง การทำลายเชื้อในกรณีที่สารเคมีแทรกซึมเข้าไม่ถึง เช่น ก้อนเลือดจึงจำเป็นต้องใช้ความร้อนเช่น การ autoclave เชื้อ HIV ไม่ทนทานต่อความร้อน ในสภาพเปียกจะถูกทำลายได้ด้วยอุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 30 นาที แต่ในสภาพแห้งเชื้อมีความคงทนมากขึ้น ที่อุณหภูมิ 68 องศาเซลเซียส ต้องใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมง เชื้อ HIV มีลักษณะต่างจากไวรัสทั่วๆ ไป ที่ค่อนข้างทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลตในขนาดที่ใช้ สำหรับการฆ่าเชื้อโดยทั่วไป

แต่ว่าลองดูในบทความนี้ครับ

DISINFECTION.
VIRUSES.

Hanson et al. (1) reported 70% alcohol to be ineffective against HIV dried onto sterile glass coverslips in the presence of 10% serum.

However, de Jong and van Klingeren (2) pointed out that HIV in suspension was very sensitive to 70% alcohol and that in practice, the poor penetrating power of alcohol was compensated for by removal of visible contamination from surfaces prior to disinfection.

Another study (3) showed that inactivation of dried HIV by 70% alcohol was slow, especially in the presence of a high concentration of protein, and that high titres of virus required a 2-minute full immersion period in alcohol.

WHO has published guidelines on sterilisation and disinfection methods effective against HIV (4) which state that alcohols are not considered suitable for dealing with contaminated surfaces because of their limited penetration of organic residues and rapid evaporation but that for disinfection of living tissues, alcohol 70% is effective.

เอกสารอ้างอิง
1. Hanson PJV, et al. Chemical inactivation of HIV on surfaces. BMJ 1989; 298: 862-4.
2. de Jong JC, van Klingeren B. Chemical inactivation of HIV on surfaces. BMJ 1989; 298: 1646-7.
3. van Bueren J, et al. Inactivation of HIV on surfaces by alcohol. BMJ 1989; 299: 459.
4. WHO. Guidelines on sterilization and disinfection methods effective against human immunodeficiency virus (HIV). WHO AIDS Series 2 1989.

จากบทความข้างต้น ดูเหมือนจะไม่แนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์ครับ ..

ต้องรบกวนคุณหมอตัวจริง ช่วยฟันธงครับ .. tongue.gif
Cowboy
ไอ๊หย๊า....
ภาพมาจากกระทู้นี้ครับ
http://www.konrakmeed.com/webboard/upload/...?showtopic=3913
ooTIMoo
ข้อมูลจาก AIDS Home Page ครับ

AIDS Home Page


การทำลายเชื้อเอดส์

เชื้อไวรัส HIV เป็นเชื้อไวรัสที่ตายง่ายมาก ดังนั้นวิธีการฆ่าเชื้อสำหรับเชื้อไวรัสหรือ เชื้อโรคชนิดอื่น ๆ
จะฆ่าเชื้อไวรัส HIV ได้เช่นกัน วิธีการทำลายเชื้อไวรัส HIV แบ่งออกได้เป็น 2 วิธี

1. การทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilization) เป็นวิธีที่สามารถทำลายเชื้อจุลชีพได้ทุกชนิด รวมทั่งสปอร์ (spore)

1.1 วิธีนี้อบด้วยไอน้ำ โดยใช้เครือง Autoclave หรือ pressure cooker อบด้วย อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส
250 องศาฟาเรนไฮต์) ใต้ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว นาน 20-30 นาที

วิธีนี้ เหมาะสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้รวมทั้งเข็มและกระบอกฉีดยาชนิดที่ใช้หลาย ๆ ครั่งได้

1.2 วิธีอบแห้ง โดยใช้เตาอบไฟฟ้าอบแห้งที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 2 ชั่วโมง วิธีนี้ไม่เหมาะ
สำหรับเครื่องมือที่ทำด้วย plastic หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่สามารถทน ความร้อนได้ถึง 170 องศาเซลเซียส

2. การทำลายเชื้อ (Disinfection) เป็นวิธีที่สามารถทำลายเชื้อจุลชีพได้ทุกชนิด ยกเว้น สปอร์ (spore)

2.1 การต้ม การต้มในน้ำเดือดนาน 30 นาที เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเชื่อถือได้มาก ที่สุดในการทำลายเชื้อ HIV
วิธีนี้เหมาะสำหรับเครื่องมือต่าง ๆ รวมทั่งเข็มและกระบอกฉีดยา

2.2 การใช้สารเคมี จากการทดลองพบว่าน้ำยาทำลายเชื้อส่วนใหญ่ สามารถ ทำลาย HIV ได้ แต่การใช้สารเคมี
มีข้อเสีย คือ น้ำยาบางชนิดไม่อยู่ตัวถ้าเก็บในที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น ถูกแสงสว่าง หรือที่มีความร้อน การเตรียม
น้ำยาก็ต้องใช้ความเข้มข้นที่ ต้อง และต้องใช้กับเครื่องมือที่ทำความสะอาดอย่างดีแล้ว


การทำลายเชื้อ HIV ในสารเคมี

น้ำยา Sodium hypochlorite เช่น Chlorox ที่มีใช้ตามบ้านให้ใช้น้ำยาหนึ่งส่วนผสมน้ำ เก้าส่วน (1: 10)
ฆ่าเชื้อได้ในเวลา 10-20 นาที และสามารถใช้เช็ดบริเวณที่มีเลือด น้ำเหลือง อุจจาระ ปัสสาวะ น้ำมูก เสมหะ
น้ำคัดหลั่งของผู้ป่วยที่หกเลอะ

2 % glutaraldehyde ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น endoscope, bronchoscope
โดยให้แช่ใน 2 % glutaraldehyde นาน 30 นาที โดยวิธีการแช่ ที่อุณหภูมิห้อง

น้ำยาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อเอดส์
1. Sodium hypochlorite 0.1-0.5 %
2. แอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) 70 (25-95 ) %
3. Isopropyl alcohol 35-70 %
4. Tincture iodine
5. Povidone iodine 2.5 %
6. Hydrogen peroxide 6 %
7. Formalin 2-4 %
8. Glutaraldehyde 0.01-2 %
9. Lysol (Cresol and soap solution) 0.5-3 %
10. Phenol 5 %
11. Sodium hydroxide 30 mmol
12. Nonidet P 40 0.5-1 %
13. B-Propionolactone 1:400
14. Gas ethylene oxide อบนาน 15-30 นาที

นอกจากนี้ความร้อนมากกว่า 55 องศาเซลเซียส นานเพียง 10-20 นาที ก็สามารถทำลายเชื้อได้
น้ำยาฆ่าเชื้ออื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในรายการนี้ก็อาจทำลายเชื้อเอดส์ได้เหมือนกันแม้จะไม่ ค่อยดีนักก็ตาม
หมายเหตุ Ultraviolet light และน้ำยา 2.5 % Tween-20 ในขนาดที่ใช้ทางการแพทย์ไม่สามารถฆ่าเชื้อเอดส์ได้


อย่าไรก็ตามครับ .. ต้องรบกวนคุณหมอ ช่วยให้ความกระจ่างอีกครั้งครับ ..

แต่สำรับผม เห็นแล้วไม่กล้าเสี่ยงครับ sweat.gif
Armius
pinch.gif เห็นแล้วไม่กล้า pinch.gif
scalpel
สั้นๆก่อนครับ

ตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นสามารถฆ่าเชื้อ HIV ได้หมด
จริงๆแล้ว HIV virus ตายค่อนข้างง่าย
70% Alcohol หรือ Betadine ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปก็ทำลายเชื้อได้ง่าย

แต่ที่อยากให้ระวังไว้คือ 70% Alcohol สามารถทำลายเชื้อโรคได้ดีที่สุดตอนมีความเข้มข้นที่ 70% แต่ถ้าวางทิ้งไว้นานหรือไม่มีฝาปิด ความเข้มข้นจะลดลงรวดเร็วเพราะ alcoholระเหยได้เร็วกว่าน้ำ พอความเข้มข้นต่ำลง เช่น เหลือแค่ 50% ทำให้ไม่สามารถทำลายเชื้อโรคหมดจดเพียงพอ

ถ้าจะสักก็ระวังไว้หน่อยแล้วกันครับ
Cowboy
ขอคุณคร๊าบบบ..

ที่นี้ผมขอเรียนถามต่อไปว่า
ในกระณีที่เข็มสักถูก "ฆ่า" เชื้ออย่างถูกวิธีแล้ว
จะมีโอกาศติดเชื้อชนิดอื่น ๆ อีกหรือไม่ เช่น บาดทะยัก ฯลฯ
ทั้ง ระหว่างการสัก ที่บาดแผดยังสด ๆ อยู่
และ หลังการสัก ที่บาดแผลยังไม่แห้งสนิทครับ
scalpel
QUOTE (Cowboy @ 23 October 2007, 08:46 AM) *
ขอคุณคร๊าบบบ..

ที่นี้ผมขอเรียนถามต่อไปว่า
ในกระณีที่เข็มสักถูก "ฆ่า" เชื้ออย่างถูกวิธีแล้ว
จะมีโอกาศติดเชื้อชนิดอื่น ๆ อีกหรือไม่ เช่น บาดทะยัก ฯลฯ
ทั้ง ระหว่างการสัก ที่บาดแผดยังสด ๆ อยู่
และ หลังการสัก ที่บาดแผลยังไม่แห้งสนิทครับ


มีโอกาสน้อยครับ
ooTIMoo
_/|\_ ขอบคุณมากครับ
Werewolf
ขอบคุณครับคุณหมอ:whistling: whistling.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.