ประกาศวันหยุดร้าน ThailandOutdoor Shop


เรื่อง ประกาศวันหยุดร้าน ThailandOutdoor Shop

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

- วันที่ 1-2 มิ.ย. 2556 ร้านหยุดทำการ
เนื่องจากพนักงานร้านไปสัมมนา (เที่ยว) ต่างจังหวัด
- วันที่ 8-9 มิ.ย. 2556 ร้านหยุดทำการ
เนื่องจากมีการแข่งขันยิงธนูชิงถ้วยพระราชทาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ