เรื่อง ประกาศวันหยุดร้าน

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

วันที่ 12-17 เม.ย. 2556 ร้านThailandOutdoor Shop และร้าน Outdoor Vision หยุดทำการ
เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ