ร้าน ThailandOutdoor Shop เฉพาะสาขาสำนักงานใหญ่ซอยสหการประมูล (สาขาเหม่งจ๋าย)


ปิดทำการช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2555 จนถึงวันที่ 6 ม.ค. 2556

และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 7 ม.ค. 2556

จึงขออนุญาตใช้พื้นที่นี้แจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านทราบ

ขอให้ทุกท่านที่จะท่องเที่ยวปีใหม่เดินทางโดยสวัสดิภาพ ปีหน้ากลับมาอุดหนุนกันอีกนะครับ


สวัสดีปีใหม่ครับ