KRM Performance พยายามปรับปรุงเนื้อหาสาระของผลงานที่ออกมาจำหน่าย
ทั้งรูปแบบ รายละเอียดในการผลิต และให้ได้ปริมาณที่ทันต่อความต้องการของตลาด

ในการทำหลายๆอย่างพร้อมๆกัน คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพบปัญหา"ต้นทุน" ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีรูปเส้นกราฟที่ตั้งชัน
ทั้งนี้ ราคางานของเราขายกันในราคาต้นทุนวัสดุ + แรงงาน+ค่าพลัง + ค่าดำเนินการเท่านั้น
นับแต่นี้ เปผ็นความท้ายทายอย่างมากที่เราต้องสู้กับค่าใช้จ่ายประจำที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวกับความตั้งใจทั้งหล่าย

ขอเชิญติดตามผลงานของเราที่ KRM Performance มีของบางีรายการให้เลือกซื้อ

ขอขอบพระคุณมาณ ที่นี้ครับ

KRM Performance