ซองมีด (Sheath)

เราเน้นการใช้วัสดุสังเคราะห์ Kydex ที่ขึ้นรูปด้วยความร้อนกว่า 150 องศาเซลเซียส
ซองมีดทุกเล่ม ทำเฉพาะมีดเล่มนั้นๆ เพื่อการล็อคที่แน่นหนา และไม่สร้างรอยขูดขีดที่ผิวมีดให้เสียหายโดยง่าย

วัสดุ Kydex มีสมบัติ บางเบากว่าหนัง
ทนแรงขูด ขีด ตัดเฉือนได้ดีกว่า จึงปลอดภัยกว่า
ทั้งนี้ วัสดุยังไม่อมน้ำ จึงมีผลทางด้านความสะอาดของมีดด้วย

ความพิเศษนอกจากซองแล้ว
เรายังมีรูปแบบของหูคล้องเข็มขัดเฉพาะ ที่ออกแบบไว้อย่างดี โดยเน้นสมดุลให้ปลายมีดอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยจากการตกหายของมีด
ซึ่งหูร้อยแบบนี้ มีสมบัติที่เหนือกว่าหูสำเร็จรูปที่นำเข้าจากต่างประเทศในด้านความมั่นคง ตลอดสามารถประหยัดเงินได้อีกหลายร้อยบาท
และยังแก้ปัญหากรณีมีดขนาดเล็กมีด้ามที่หนักด้าม หูแบบนี้จะแก้ปัญหาอาการด้ามมีดหนัก และห้อยออกด้านข้าง


ชมการล็อกแน่น แต่ชักง่ายของใบมีดออกจากซอง Kydex