มีดที่ผลิต
Knives we Produced

ที่จริงแล้ว มีดเล่มหนึ่งก็เปรียบเสมือนเขี้ยว หรือเล็บของาสัตว์
ย่อมใช้หากินอาหาร
ใช้ป้องกันตัว
หรือ ใช้เป็นเครื่องมือขุด เจอะ ตัด เฉือนได้ทั้งสิ้น
เพียงแต่ว่า การออกแบบและสร้างสรรค์ ทำให้มันมีความเอนเอียงไปเก่งอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษ
การออกแบบมีดจึงเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ กลั่นกรองจากประสพการณ์.....ของทีมงาน

- มีดเดินป่า มีดแค้มป์ Jungle Knife/Camp Knife
- มีดเพื่อการต่อสู้ป้องกันตัว Defencive Knife
- มีดเอนกประสงค์ General Purpose Knife
- ดาบไทยร่วมสมัย Modern Thai Sword

มีด และดาบข้างต้น มีทั้งที่ขึ้นรูปด้วยการตี+ให้ความร้อน และ งานเจียร์ขึ้นรูป