Help - Search - Members - Calendar
Full Version: ไม้ stabilized จาก KRM Performance
ชุมชนคนรักมีด > KRM Performance Board > KRM Performance Board
Dick
Natural Wood has pores deep inside the wood thoroughly and some kinds of wood do not has enough density therefore they have less strength and they are not being able to hold the shape and condition against the climate and moisture.
They shrink and they might crack from time to time.....

ข้างต้นนี้ ผมจั่วหัวไว้โดยเขียนสาระเป็นภาษาอังกฤษพอเป็นกระสาย
การทำอะไรๆเป็นภาษาอังกฤษบ้าง อาจจะทำให้บทความดูเข้มขลัง น่าเชื่อถือมากขึ้น biggrin.gif
แต่จะว่าไปแล้ว ฝรั่ง เป็นชนชาติที่ทำเรื่องการค้นคว้า พัฒนาจนเป็นสันดานดีที่ดีมากๆ

KRMP เป็นกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่พยายามทำเรื่องการค้นคว้าพัฒนา ตลอดจนการผลิตเล็กๆน้อยๆ เพื่อให้ได้มีการสร้างรายได้หมุนเวียน
การค้นคว้า และงานการต่างๆจะสำเร็จได้ ก็จะต้องมีเงินทุนสนับสนุน
สำหรับ KRMP เงินทุนสนุบสนุนมาจากเงินส่วนตัวของผม กับเพื่อนๆ และจากรายได้ในการจำหน่ายสินค้า


เรื่องของ Wood Stabilize มีต้นกำเนิดทางความคิดมาจากฝรั่ง
เป็นความพยายามทำให้ไม้มีความแข็ง แกร่ง และเหนียว ตลอดจนสามารถทนต่อสภาวะภูมิอากาศได้ดีกว่า
ทั้งนี้ ไม้บางชนิดมีลวดลายสวยงามสามารถนำมาประดับประดางานตกแต่งได้ หากสามารถสร้างความแข็งแกร่งคงทน ย่อมเป็นการเพิ่มความสามารถในการนำธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงค่ากว่า

การทำ Wood Stabilize คือการอัดเอาน้ำยาเรซินเข้าไปในเนื้อไม้ เพื่อเติมเข้าไปยังช่องว่างเล็กๆ ท่อน้ำเลี้ยงของไม้ซึ่งมีกระจายทั่วไป
เมื่อเรซินเเข็งตัว จะอุดช่องว่างทั้งหลาย ทำให้ไม้มีความหนาแน่นสูงขึ้น ประสิทธิภาพของเรซินมีลักษณะเดียวกับกาว คือยึดเกาะโครงสร้างเนื้อไม้ ทำให้มีความสามารถในการรับเเรงได้สูงขึ้น คุณสมบัติที่พลอยได้คือ ไม่หดตัว ไม่แตกราน แตกร้าว และไม่ดูดซึม
0..............................................................
ไม้ทำด้ามมีดจาก KRMP เป็นไม้ที่คัดสรรค์แล้ว
มาจากสัมปะทานตอไม้ถูกกฏหมาย และมาจากเฟอร์นิเจอร์เก่าที่หมดสภาพใช้งานอย่างเฟอร์นิเจอร์
มีลวดลายที่สวยงาม และถูกจัดลายโดยผู้มีประสพการณ์

Dick
แหล่งที่มาของไม้

Dick
เครื่องมืออัดน้ำยา


Dick
การเลื่อยไม้ จัดลายไม้ด้วยเครื่องมือชั้นดี และยังได้รับคำแนะนำจากผู้ชำนาญการ


Dick
ไม้ปุ่มใกล้จะหมดแล้ว
วันนี้ทำเพิ่มครับ เป็นไม้แผ่นบนของโต๊ะอาหาร
มันเป็นไม้จอมเขมือบโดยบริโภคเรซินไปเป็นหมื่นเลยครับ ไม้แห้งสนิทอายุใช้งานมาแล้วหลายสิบปี


This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.