ชื่อรุ่น Highlander
ออกแบบโดย................. ชัชวาลย์ ทองวัฒนา
ผลิตโดย...................... KRM Performance
วัตถุประสงค์ในการออกแบบ...ให้เป็นมีดติดตัวสำหรับการเดินทางในป่า เน้นน้ำหนักเบา แต่ใช้งานได้เกินตัว


เหล็ก K 110 Bohler หรือ D2 หนา 6 มม.