IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

> เบิกอรุณ ....เอาบุญมาฝาก, มองวันวิสาขบูชา อย่างไร...
Darika
post 19 May 2008, 06:00 AM
Post #1


จอหงวนหญิงผู้ใจบุญ


Group: สมาชิกชุมชน
Posts: 2,008
Joined: 28 February 2007
Member No.: 491


อรุณงาม ณ ยามนี้
เบิกธรรม มี ณ กลางใจ
กุศล กรรม จงนำไป
สถิต ใน ดวงใจตน .....


กราบพระพุทธ ณ กลางใจ
พระธรรม ใส เป็น ดวงตา
ก้าวย่าง ด้วยปัญญา
พบ มรรคา ณ ใจ ตนรุ่งเช้าวันนี้ ...วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖

ดาริกา เอาบุญ มาฝากค่ะ .....


เช้าวันวาน เป็นหนึ่งวันดี สำหรับดาริกา
บุญ นี้ เป็น ความสุขใจ ที่ทำให้ หัวใจอิ่มเอิบ
ฉ่ำหัวใจ ....ปิติสุข ....
ความสุข ทุกข์ รัก ชอบ ชัง หม่นหมอง หรือ เบิกบาน
ล้วนเกิดจาก จิต ที่ปรุงแต่งไป
จนจิตคนเราคุ้นเคย ...สร้างสุขหรือทุกข์ จากใจทั้งสิ้น


เบิกอรุณ วันนี้ ดาริกาเอาบุญมาฝากค่ะ
ให้หัวใจเบาจาก ความขุ่นมัว
แม้ว่าจางไปได้เพียงชั่วขณะ
ก็ นับว่า ความขุ่นมัวนั้นได้คลายลง

ดาริกา ได้ไป งานบุญ
เรียบง่าย เพื่อระลึกถึง คนสำคัญในชีวิต ที่ล่วงลับ
ได้ทำบุญ รักษาศีล ด้วยใจอันเป็นปกติ
เมื่อวาน ท่านอาจารย์ บอกให้ อาราธนาศีลพร้อมกัน
ดาริกาคิดถึงแม่ ...เเมื่อครั้งเด็กๆ ที่ดาริกาเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ท่านอาจารย์เลือกแต่ นักเรียนชายเป็นคนนำสวดมนต์ นำอาราธนาศีล
จนหนูต้องไปถามแม่ ว่าทำไมเป็นอย่างนั้น ...อาจารย์ คงสงสาร
อาทิตย์ถัดมาท่านอาจารย์ เลยบอกว่า ใครอยากนำอาราธนาศีล
หนูเลยได้ยกมือ ด้วยความภาคภูมิใจ ....ตอนนั้นดาริกาอายุยังไม่ถึง 10 ขวบเสียด้วยซ้ำ

การได้สวดมนต์ นอกเหนือไปจากทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องสังฆภัณฑ์ต่างๆ

การสวดมนต์ แบบ มีเสียงดังๆ เ็ป็้นสิ่งที่ดาริกา รักยิ่งสิ่งหนึ่ง
สวดมนต์เพื่อบูชา คุณ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสียงพระสงฆ์สวดมนต์ ดังก้องฟ้า


มาเจริญ เมตตา ไม่มีประมาณ ไปทุกทิศ
เอาบุญ เติมหัวใจ ให้ เบิกอรุณวันนี้ งดงาม เย็นฉ่ำหัวใจ
ร่วมกันนะคะ
เจริญเมตตา ไม่มีประมาณ
เรียบง่าย กังวานใส จากหัวใจ

ดาริกา พยายามย้อนความทรงจำกลับไป ตอนที่ยังเล็ก
เริ่มรู้จัก การแผ่เมตตา และ ในเวลาต่อมา
มีความสุขใจในการเรียก ว่า
" เจริญเมตตา" เสียมากกว่า
คงเริ่มจาก พ่อขับรถตามหลัง รกบรรทุกวัวควาย
ที่ยืนกันแน่นเต็มหลังรถบรรทุก ...รอเวลา
ดาริกา สงสาร เด็กๆ หลายๆ คนก็ คงรู้สึกไม่ต่างกันนัก รวมไปถึงผู้ใหญ่
ดาริกา รีบ แผ่เมตตา แบบ คิดคำพูดขึ้นเอง
งึมงัมในใจ จบด้วยคำว่า โอมเพี้ยง ...

ความปรารถนา แบบนี้เอง
ที่ดาริกาตระหนักในยามเมื่อเติบโตขึ้นว่าทำให้หัวใจเบาสบาย
คลายความโกรธ โมหะ และ โทสะต่างๆ ลงได้
แม้คนที่ ไม่ชอบ เรา แม้คนที่ชัง แม้ทุกๆ ชีวิต
ในทุกภพทุกภูมิ แม้มีเวรต่อกัน และ ไม่มีเวรต่อกัน


ดาริกาเชื่อว่า
เมตตาธรรมนั้น เหมือนอาหารทิพย์ในหัวใจ
ยิ่ง ได้รวมกัน ทั้ง เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
เป็น พรหมวิหาร สี่ ในภาษาธรรม

บุญก็ บังเกิดขึ้นในหัวใจแล้ว ด้วย จิตตัวเอง--------------------

๐ บูชาพ่อ ผู้ยิ่ง ..... แห่งขวัญ ดวงใจ
บูชาครูผู้ให้ ..... ยิ่งฟ้า
บูชามิตรผู้ไข ..... สัจจะ ธรรมแจ้ง
คือบุรุษผู้เปรียบด้วย ..... ประทีปส่องทาง๐


Love remains a secret even when spoken

For only a lover truly knows that he is loved
...Rabindranath Tagore...

รัก ยังคงเป็นความลับ แม้ยามเอ่ยถึง
ผู้มีรักเท่านั้นจึงรู้แท้ว่า ตนเป็นที่รัก

...รพินทรนารถ ฐากูร...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Replies
Darika
post 19 May 2008, 06:17 AM
Post #2


จอหงวนหญิงผู้ใจบุญ


Group: สมาชิกชุมชน
Posts: 2,008
Joined: 28 February 2007
Member No.: 491

มีพุทธภาษิตมาฝากค่ะ
กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ
กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ
กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ
กิจโฉ พุทธฺานมุปฺปาโท . . . ฯ ๑๘๒ ฯ

การเกิดเป็นมนุษย์ ได้มาโดยยาก
ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย เป็นอยู่ลำบาก
การฟังธรรมของสัตบุรุษ หาได้ยาก
การเกิดขึ้น แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย หาได้ยาก


Hard is it to be born as a man,
Hard is the life of immortals,
Hard is it to hear the Truth Sublime,
Hard as well is the Buddha's rise.


สพฺพปาปสฺส อกรณํ
กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ . . . ฯ ๑๘๓ ฯ

ไม่ทำความชั่วทุกชนิด
ทำแต่ความดี
ทำใจให้ผ่องใส
นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย


Abstention from all evil,
Cultivation of the wholesome,
Purification of the heart;
This is the Message of the Buddhas.


ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต . . . ฯ ๑๘๔ ฯ

ขันติคือความอดทน เป็นตบะอย่างยอด
นิพพาน ท่านผู้รู้กล่าวว่าเป็นยอด
ผู้ที่ยังทำร้ายผู้อื่นอยู่ ไม่จัดว่าเป็นบรรพชิต
ผู้ที่ยังเบียดเบียนคนอื่นอยู่ ไม่จัดว่าเป็นสมณะ


Forbearance is the highest ascetic practice,
'Nibbana is supreme'; say the Buddhas.
He is not a 'gone forth' who harms another.
He is not a recluse who molests another.


อนูปวาโท อนูปฆาโต
ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ
ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ . . . ฯ ๑๘๕ ฯ

ไม่ว่าร้ายใคร
ไม่กระทบกระทั่งใคร
ระมัดระวังในปาติโมกข์
บริโภคพอประมาณ
อยู่ในสถานที่สงัด
ฝึกหัดจิตให้สงบ
นี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย


To speak no ill,
To do no harm,
To observe the Rules,
To be moderate in eating,
To live in a secluded abode,
To devote oneself to meditation -
This is the Message of the Buddhas.ดาริกา เรียนธรรมะ ของพระพุทธองค์ มาตั้งแต่เด็ก
โศกาอาดูร มามากมายด้วยการจากพราก
ทั้งการจากเป็น และ การจากตาย...

มา วันนี้ คิดถึง ชีวิต บางชีวิต ที่ตกอยู่ในความทุกข์
และ ราวกับไร้เรี่ยวแรงที่จะนำพาหัวใจตัวเองให้ หายนอนเนื่องอารมณ์ ทุกข์ ...ขึ้นมารับแสงอรุณของวันใหม่
ที่เราเลือกได้ที่จะ ดูแลทั้ง กายและ ใจตัวเองให้งดงาม
สมดังที่ ได้เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง ดังที่พระพุทธองค์ ตรัสลงว่า การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้น แสนยาก....

การที่เราเกิดมานี้ เป็นกระบวนการ เกิด.. ดับ.. เกิด.. ดับ.. ที่จะต้องเป็นไปไม่รู้จักจบสิ้น กระบวนการนี้ได้ดำเนินมาแล้วนานนับหลายแสนหลายล้านๆปี หาจุดเริ่มต้นไม่ได้ และยังจะต้องดำเนินต่อไปอีกเช่นนี้อีกหลายแสนหลายล้านปี หาจุดสิ้นสุดไม่ได้เช่นกัน
ซึ่งก็หมายความว่า ตัวเรานี้ ได้เกิด ดับมาแล้วหลายภพหลายชาติ นับครั้งไม่ถ้วน

ตราบเท่าที่ วงล้อกรรม ยังคงหมุนเคลื่อน...

ไม่มี ผู้ใด ไม่พบทุกข์ค่ะ
แต่น้ำตา แม้จะมากปานท่วมฟ้า มหาสมุทร
แต่ ทุกข์ ก็ยังมา สุขก็ยังมีวันดับสูญ นี่คือความนิรันดร์
คือหนึ่งสัจธรรมที่พระพุทธเจ้า สอนเหล่าเวไนยสัตว์

ไหน ๆ ก็ได้เกิดมาแล้ว
ลมหายใจ อัน คงอยู่เป็นเครื่องบอกเวลาแห่งชีวิต
ใยไม่ดูแลชีวิต โดยไม่ต้องผูกกับ แม้ ทุกข์
ที่ กำลังเกิดขึ้น
หรือสุขที่กำลังโหยหา ...
เพียงแต่ดูแลชีวิต ให้ทำหน้าที่ ต่อไปอย่างประณีต
ถือได้ว่าเป็นการประกอบกรรมดี แก่ตัวเองอย่างหนึ่ง
และ ไม่เพิ่มกรรมใหม่ ให้ตัวเองอีกอย่างหนึ่ง

หลาย คน ที่ ท้อท้อทรมา กับ ความทุกข์
จนอยากที่จะ ปลิดชีพที่เกิดมาแสนยากของตัวนี้
คิดเพียงแต่ว่า สิ้นลมหายใจ ทุกข์คงสิ้นไป หารู้ไม่ว่า
กรรมใหม่ ได้สร้างขึ้นแล้วพร้อมอกุศลกรรมที่เริ่มเติบโต
ในหัวใจ ....การฆ่าตัวตาย...ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์
แต่เป็น การเพิ่มทุกข์ อย่างมากมาย

เมื่อฆ่าตัวตายจิตย่อมเศร้าหมอง เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นอันหวังได้ (พุทธพจน์ ๑๒/๙๑)

ทุคติได้แก่ ที่เกิดอันชั่ว ซึ่งมากด้วยทุกข์ เช่น นรก
ทุกข์ในโลกนี้ ล้วนเป็นของเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับทุกข์ ในนรก
การฆ่าตัวตาย เพื่อหนีทุกข์ จึงเป็นความหลงผิด อย่างมหันต์ (สุดๆ)

ความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่สูงค่าเพราะได้มา โดยยาก
ดังอุปมาว่า

แอกซึ่งมีช่องเดียว ลอยไปมาตามยถากรรม
ด้วยแรงคลื่นลม ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่
ทุกร้อยปีเต่าตาบอดตัวหนึ่ง จะโผล่ขึ้นมาสู่ผิวน้ำคราวหนึ่ง
โอกาสที่เต่าตาบอดนั้น จะสอดคอเข้าไปในแอก ซึ่งมีช่องเดียวนั้น เป็นของยากฉันใด
การเกิดเป็นมนุษย์ ก็เป็นของยากฉันนั้น

ฝุ่นซึ่งติดอยู่ที่ปลายเล็บมีประมาณน้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นดินใหญ่ ฉันใด สัตว์ (สิ่งมีชีวิตทุกชนิดยกเว้นพืช) ที่กลับมาเกิด เป็นมนุษย์มีน้อย สัตว์ที่กลับมาเกิดเป็นอมนุษย์ มีมากกว่า ฉันนั้น (พุทธพจน์ ๑๙/๑๗๔๔, ๑๙/๑๗๕๗)


กว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ช่างยากเย็นแสนเข็ญเช่นนี้เอง
เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้ว ทั้งยังได้พบ พระพุทธศาสนา นับว่าเป็นโชคดีอย่างยิ่ง
สมควรที่จะ ใช้ชีวิตร่างกายที่ได้มาโดยยากนี้ บำเพ็ญประโยชน์ แก่ตนเองและผู้อื่นให้มากที่สุด
หากฆ่าตัวตาย ย่อมเสียชาติเกิด และตายเปล่า(คัดมาจากหนังสือ นานาสาระ รวมรวมโดย ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ)
http://www.budpage.com/webboard/show_conte...0&topic=453

คนเราเป็นทุกข์เพราะความคิด

ไม่มีใครจะมาทำให้เราเป็นทุกข์ได้นอกจากตัวเราเอง
ทุกสิ่งล้วนมีทั้งด้านดีและไม่ดี หากเรามัวแต่มองด้านไม่ดี
ก็มีแต่ความทุกข์เรื่อยไป ความสุขนั้นหาได้ไม่ยาก บางคนไม่ทันเริ่มต้นก็ท้อซะแล้ว บางคนแม้เหนื่อยแสนสาหัส
แต่ก็ยังมีกำลังใจที่จะก้าวต่อไป

มีคนเคยกล่าวไว้ว่า
ชีวิตคือการต่อสู้ ปัญหาคือการเรียนรู้ ศัตรูคือครูของเรา
[b]ดาริกา อยากเห็น เพื่อนร่วมทุกข์ ทุกๆ คน
รัก และ ดูแลตัวเองอย่างอ่อนโยน ค่ะ ปราณีตกับชีวิต
ให้สมกับ ดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นลูกศิษย์พระพุทธองค์
มี ท่านเป็น " ผู้ชี้ทาง "


ป่วยกาย ก็ เยียวยา ด้วย ยา และ การดูแลสุขภาพ
ป่วยการ ก็ ดุแลด้วยอาหารใจ
เข้มแข็ง จากภายใน ไม่ต้องอาศัย มือของใครที่ไหน
นอกจากหัวใจของเราเองคุณยาย มักจะพูดถึงคำ คำนี้บ่อยๆ ค่ะ "ธรรมะจัดสรร"

หนูมีความเชื่อว่า

ความบังเอิญนั้นไม่มี ทุกสิ่งมีเหตุมีปัจจัยแห่งการมาถึงคือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธ ทั้งยังเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราตระหนักชัดในวลีที่ว่า “ธรรมะจัดสรร” ได้ดียิ่งขึ้น อีกด้วย

คุณยายบอก ...บังเอิญมีที่ไหน ทุกๆอย่างมีเหตุปัจจัย
แบบนี้เรียกว่า "ธรรมะจัดสรร"


เมื่อคืน และ จน ถึง เช้าวันนี้
ดาวส่ง กุศลธรรม ที่งมวล ที่บำเพ็ญเพียร ปฏิบัติมา
บูชา พระพุทธองค์ พ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ และ
กัลยาณมิตรทุกๆ ท่าน...รวมถึงอยากส่งไกลไปให้ หัวใจบางดวง ที่กำลังมีความทุกข์ หม่นหมอง ได้สัมผัสบ้าง....
ความรักเยี่ยงกัลยาณมิตรนั้นไม่มีสิ้นสุด ไม่มีประมาณ ชื่นฉ่ำ เย็นหัวใจค่ะ ...

ขอให้ ความสุข แบบ เข้าใจทุกข์
หยั่งลงในธรรม ตามเหตุตามปัจจัย กลับคืนสู่หัวใจ
มีพลังกาย พลังใจ ในการดูแลตัวเอง ..อย่างควรค่า
กับ การเกิดมา

ดาริกา เอาบุญมาฝากเพื่อนๆ ค่ะ โมทนาร่วมกันนะคะโคลงข้างล่าง คนสำคัญในชีวิต ดาริกา ร้อยกรองไว้ให้ ในโอกาส ลาไกลไปทำหน้าที่ที่ปรารถนา

ตัณหาสิก่อเกื้อ...................... เกิดภพ
เกิดดับมิรู้จบ......................... จิตเจ้า
หนทางแห่งความสงบ............... มีอยู่
พุทธธรรมนำใส่เกล้า................ หมดเศร้าสังสาร

ก้าวตามรอยบาทเบื้อง.............. พุทธองค์
ค้นสืบหาทางตรง..................... หลุดพ้น
เลิกแบกทุกข์วางลง.................. ปลดปล่อย
กิจที่มีมากล้น......................... จบแล้วมุ่งนิพพาน๐


กราบหนึ่งความมุ่งมั่น
ที่เป็นสัจจะวาจา
กราบหนึ่งความปรารถนาแห่งการหลุดพ้น
กราบด้วยความเคารพอันเป็นที่สุดแล้ว


This post has been edited by Darika: 19 May 2008, 06:19 AM


--------------------

๐ บูชาพ่อ ผู้ยิ่ง ..... แห่งขวัญ ดวงใจ
บูชาครูผู้ให้ ..... ยิ่งฟ้า
บูชามิตรผู้ไข ..... สัจจะ ธรรมแจ้ง
คือบุรุษผู้เปรียบด้วย ..... ประทีปส่องทาง๐


Love remains a secret even when spoken

For only a lover truly knows that he is loved
...Rabindranath Tagore...

รัก ยังคงเป็นความลับ แม้ยามเอ่ยถึง
ผู้มีรักเท่านั้นจึงรู้แท้ว่า ตนเป็นที่รัก

...รพินทรนารถ ฐากูร...


Go to the top of the page
 
+Quote Post

Posts in this topic
- Darika   เบิกอรุณ ....เอาบุญมาฝาก   19 May 2008, 06:00 AM
- - Darika   การสวดแผ่เมตตา.... จึงเป็นการปฏิบัติในลักษณะ ...   19 May 2008, 06:05 AM
- - Darika   มีพุทธภาษิตมาฝากค่ะ กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ กิจฺฉ...   19 May 2008, 06:17 AM
- - supat cva   ขอบคุณครับ   19 May 2008, 06:51 AM
- - Darika   ฝนปีนี้ มาเร็ว ทำให้ต้นปีบในสวนใจดี โปรยดอกขาว ๆ.....   19 May 2008, 06:52 AM
- - supat cva   โอ้.ว. ดอกปีบ ชอบ ชอบมาก   19 May 2008, 08:02 AM
- - jubjeep   ธรรมสวัสดี......ขอบคุณในบุญและขออนุโมธนา บุญกุศลขอ...   19 May 2008, 08:42 AM
- - Mc.   มาสดับธรรมยามเช้า เมื่อไหร่จะรู้ จะทำ จะเป็น แบบนี...   19 May 2008, 08:48 AM
- - LEE   ขอบคุณมากครับคุณดาริกา เช้านี้เป็นเช้าที่ด...   19 May 2008, 08:53 AM
- - Yai   ..ขอบคุณมากครับ   19 May 2008, 09:04 AM
- - bkk123   ปลื้มปิติ   19 May 2008, 09:31 AM
- - OO7   เปิดกระทู้ได้แม่นมาก 6 โมงตรงเป๊ะเลย ขอบคุณคุณดาริ...   19 May 2008, 10:15 AM
- - Gearmour   ด้วยความเคารพครับ เมื่อเช้าไปใส่บาตรที่พุทธมณฑลม...   19 May 2008, 10:26 AM
- - Dick   กระทู้นี้ทำให้จิตใจเบาสบายดีจริง   19 May 2008, 10:28 AM
- - แงซาย   ขออนุโมทนา   19 May 2008, 11:19 AM
- - แวบมา   อนุโมทนา สาธุ กระทู้นี้สงบดีครับ ขออนุญา...   19 May 2008, 11:57 AM
- - sonjai   ขอบคุณน้องดาริกาค่ะ ปลอดโปรง สดชื่น แจ่มใส สาธุจ้...   19 May 2008, 03:05 PM
- - Darika   QUOTE (แวบมา @ 19 May 2008, 11:57 AM) อ...   20 May 2008, 06:08 AM
|- - แวบมา   QUOTE (Darika @ 20 May 2008, 06:08 AM) ถ่...   20 May 2008, 04:35 PM
- - toberich   ปิติ และเป็นสุข ยินดีกับทุกท่าน ขอบคุณและอนุโมทนาบ...   21 May 2008, 11:31 AM


Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 RSS Lo-Fi Version Time is now: 24 October 2016, 06:57 AM
Mocha v1.2 Skin © Bytech Web Design