IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

11 Pages V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> ไม้ตะพด
bancha
post 27 August 2007, 04:18 PM
Post #1

Group: ยผร™รฉยดร™รกร…ร…ร’ยนร รŠร‡ยนร’
Posts: 4,224
Joined: 9 January 2007
Member No.: 43บทความเรื่อง ไม้ตะพด ที่น่าสนใจครับ

โดย อมรรัตน์ เทพกำปนาท กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เรียบเรียงจากสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง ของมูลนิธิสารนุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เรื่องไม้ตะพด ของ อาจารย์จุลทัศน์ พยัคฆรานนท์

ปัจจุบันเมื่อเอ่ยถึง “ไม้ตะพด” คนรุ่นใหม่อาจจะคิดว่าก็คือ สิ่งเดียวกับ “ไม้เท้า” ที่คนแก่ถือไว้ยันตัวเวลาเดิน ซึ่งโดยแท้จริงแล้ว แม้ไม้ทั้งสองจะมีรูปร่างคล้ายๆ กัน แต่ประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์การใช้สอยที่ต่างกันมาก ดังที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม จะขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับไม้ตะพดมาเสนอให้ทราบ ดังต่อไปนี้


ในสมัยโบราณ “ไม้ตะพด” จัดเป็นเครื่องป้องกันตัวชนิดหนึ่ง สำหรับผู้ชายโดยทั่วไป ด้วยสมัยก่อนถือว่าดาบเป็นอาวุธร้ายแรง ชาวบ้านจะถือดาบออกไปนอกบ้าน หรือจะพกดาบเปลือยฝักไปในที่สาธารณะ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรไม่ได้ เนื่องจากมีพระราชกำหนดห้ามไว้ ยกเว้นบรรดาพวกทหาร ตำรวจ และกรมการเมืองที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย แต่คนเหล่านี้ หากถอดดาบออกจากฝักโดยบันดาลโทสะ เมาสุรา หรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ก็จะต้องได้รับโทษเช่นกัน และด้วยข้อห้ามมิให้พกดาบในที่สาธารณะดังกล่าวนี่เอง ที่ทำให้ผู้ชายสมัยก่อนเ ลี่ยงมาใช้ “ไม้ตะพด” เป็นอาวุธแทนดาบ และมักมีไม้ตะพดถือไว้ประจำมือทุกคน โดยนิยมถือเมื่อจะลงจากเรือนไปยังที่ต่างๆ เช่น ไปช่วยงานบวช งานแต่งงาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพราะไม้ตะพดสามารถใช้เป็นสิ่งป้องกันอันตราย มิให้กล้ำกรายมาถึงตัวได้โดยง่าย อย่างเช่นเมื่อต้องเดินทางไปต่างถิ่นยามค่ำคืน ก็ใช้ระพุ่มไม้ให้เกิดเสียงดังเพื่อให้สัตว์ตกใจหนีไปก่อน นอกจากนี้ ผู้ชายชาวบ้านสมัยก่อน ยังนิยมถือไม้ตะพดเพื่อแสดงศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายด้วย กล่าวคือ หากผู้ใดไม่ถือไม้ตะพดติดมือไปยังต่างถิ่น ผู้คนในถิ่นนั้นๆ จะถือว่าผู้ชายที่มามือเปล่าที่มาเหยียบถึงถิ่นตนจะมาลองดี

คำว่า “ไม้ตะพด” มีผู้รู้และเชี่ยวชาญทางภาษาศาสตร์ ได้บอกว่ามิใช่เป็นคำไทย แต่เป็นคำมาจากภาษามอญ โดยคำว่า “ไม้ตะพด” มาจากคำว่าว่า “เละอะพด”

ไม้ตะพดที่นิยมใช้กันเมื่อก่อน ส่วนมากจะทำมาจากไม้ไผ่ ที่เรียกว่าไม้ไผ่เปร็ง โดยเลือกไม้ที่แก่จัด มีข้อดี เนื้อแน่นตัน เพราะต้องการให้มีน้ำหนัก เมื่อตัดไม้ไผ่มาแล้วจะต้องนำมาตากให้แห้งสนิท จึงค่อยนำมาตัดแต่งลำให้ตรง ด้วยการลนไฟอ่อนๆ จนลำไม้ตรงตามต้องการ แล้วใช้กาบมะพร้าวชุบทรายละเอียด เคล้ากับขี้เถ้าและน้ำ ขัดถูไม้ตะพดจนสะอาดหมดจดและผิวเกลี้ยงเรียบ แล้วล้างด้วยน้ำอีกครั้งเป็นอันเสร็จการขัดผิวไม้ หรือบางคนก็อาจจะมีการตกแต่งผิวไม้ให้สวยงาม ด้วยการทำให้เป็นลวดลายต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลายวิธี เช่น ใช้วิธีเทตะกั่ว นาบด้วยโลหะเผาไฟ หรือวิธียอมสี เป็นต้น

ในสมัยก่อนผู้ที่นิยมไม้ตะพด สามารถเลือกซื้อเลือกหาไม้ตะพดที่ทำสำเร็จรูปแล้ว ได้ตามงานเทศกาลต่างๆ เช่น งานไหว้พระพุทธบาทสระบุรี หรืองานไหว้พระประจำปีของบางวัด อย่างไรก็ดี ต่อมาภายหลังคนส่วนใหญ่ตั้งข้อรังเกียจว่า พวกผู้ชายที่ถือไม้ตะพดเป็นพวกนักเลงหัวไม้ เกกมะเหรกเกเร ผู้ชายในเมืองหลวงหรือหัวเมืองใหญ่จึงเปลี่ยนไปนิยมถือ “ไม้ถือ” แทน ซึ่งก็คือ ไม้เท้าที่สั่งจากต่างประเทศ หรือทำขึ้นเองโดยใช้ไม้ที่มีเนื้อไม้เป็นลายต่างๆ ในตัว ด้วยเหตุนี้ ไม้ถือจึงได้รับความนิยมให้เป็นเครื่องประดับส่งเสริมบุคลิกภาพ ฐานะ และหน้าตาของผู้ถือตามคุณค่า และราคาของไม้ถือนั้นๆ ส่วนไม้ตะพดก็กลายมาเป็นเพียงไม้ถือติดมือ เพื่อป้องกันสุนัขหรือคนร้ายมิให้มาทำอันตรายได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคนไทยส่วนมาก มีประเพณีนิยมที่จะใช้สอยแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคล โดยมักกำหนดเป็นตัวเลขบ้าง จำนวนบ้าง สัดส่วนบ้าง ซึ่งข้อกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวนี้ เรียกกันว่า “โฉลก”(ตามพจนานุกรม คำนี้ หมายถึง โชค โอกาส หรือลักษณะที่มีทั้งส่วนดีและไม่ดี มักกำหนดด้วยการดูลักษณะ วัดขนาดหรือนับจำนวนของคน สัตว์ สิ่งของว่าเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคล) ซึ่งในเรื่อง “ไม้ตะพด” นี้ โบราณเขาก็มีการบัญญัติโฉลกเอาไว้ให้เลือกไม้ตะพดที่เป็นสิริมงคลได้หลายวิธี เช่น

โฉลกที่ 1 มีว่า กูตีมึง และมึงตีกู โฉลกนี้ใช้สำหรับนับข้อบนไม้ตะพด โดยให้ขึ้นต้นที่หัวไม้ตะพดข้อแรกว่า “กูตีมึง” ข้อที่สองว่า “มึงตีกู” แล้วว่าสลับกันไปจนหมดข้อสุดท้ายที่ปลายไม้ หากตกที่ “กูตีมึง” จัดว่าเป็นไม้ตะพดดี แต่ถ้าตกที่ “มึงตีกู” แบบนี้ถือว่าไม่ดี

โฉลกที่ 2 มีคำว่า คุก ตะราง ขุนนาง เจ้าพระยา โฉลกนี้ใช้นับขนาดความยาวของไม้ตะพด โดยกำมือให้รอบส่วนหัวไม้แล้วจึงว่า “คุก” คำแรก แล้วเอามืออีกข้างกำต่อลงมาพูดคำว่า “ตะราง” จากนั้นเปลี่ยนมือแรกมากำต่อลงไป เป็นลำดับที่สามแล้วว่า “ขุนนาง” แล้วเปลี่ยนมือที่กำอันดับสองมากำต่อไปเป็นอันดับ 4 แล้วว่า “เจ้าพระยา” เอามือกำสลับกันไปเรื่อย พร้อมทั้งท่องทั้งสี่คำสลับกันไป จนสุดปลายไม้ หากสุดปลายไม้ตกคำว่า คุกและตะราง ถือว่าเป็นไม้ตะพดไม่ดี หากตกคำว่า ขุนนาง เสมอตัว แต่ถ้าตกคำว่า เจ้าพระยา ถือว่าดีเลิศ ถึงแม้จะมีเรื่องโฉลกมาเกี่ยวข้อง แต่โดยทั่วไปแล้ว ความยาวของไม้ตะพดที่ชาวบ้านใช้ส่วนมาก จะกำหนดให้ยาวประมาณ 8 กำ กับเศษอีก 4 นิ้ว หรือประมาณ 1 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่พอเหมาะพอดีกับกำลังมือ

ปัจจุบันสภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย แม้การดำรงชีวิตจะยังต้องเผชิญกับภยันตรายต่างๆ รอบตัวเมื่อออกนอกบ้านอยู่เช่นเดิม แต่ลักษณะของไม้ตะพดก็ไม่เอื้อให้นำติดตัวไปใช้ได้ดังสมัยก่อน อีกทั้งคนรุ่นใหม่อาจจะเห็นว่าไม้ตะพด มีลักษณะเดียวกับไม้เท้าที่คนแก่ใช้ ไม้ตะพดจึงค่อยๆ เลือนหายไปจากสังคมในที่สุด จะเหลือก็คงเพียงเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตหนุ่มไทยในอดีตที่ผ่านมาเท่านั้น

This post has been edited by bancha: 27 August 2007, 04:35 PM
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Sonny
post 27 August 2007, 04:29 PM
Post #2

Group: รŠรร’ยชร”ยกยชร˜รยชยน
Posts: 7,095
Joined: 8 January 2007
Member No.: 4ถ้าวัดแล้วไม่ดี สามารถตัดได้ไหมครับ
หรือว่าถ้าไม่ตรงข้อไผ่ก็ไม่ได้ :)


--------------------
.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bancha
post 27 August 2007, 04:39 PM
Post #3

Group: ยผร™รฉยดร™รกร…ร…ร’ยนร รŠร‡ยนร’
Posts: 4,224
Joined: 9 January 2007
Member No.: 43รุ้นก่อนๆคงตัดได้

ช่วง ร.5 ท่านมีตำราเกี่ยวกับไม้เท้า ไม้ถือ (ชื่อจริงๆกำลังค้นคว้าครับ)อันนั้นกำหนดค่ามาตรฐาน 92 ซม. ครับพี่
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ชมจันทร์
post 27 August 2007, 08:21 PM
Post #4

Group: รŠรร’ยชร”ยกรฃยนยกร…ร˜รจรยผร™รฉร ยชร•รจร‚ร‡ยชร’ยญ
Posts: 2,500
Joined: 16 January 2007
Member No.: 174เมื่อกี๊ลองวัดดูจากฝ่ามือเล็กๆของผม ๘ กำ ๔ นิ้ว

วัดได้แค่ ๗๕ ซ.ม. ออกจะสั้นไปหน่อย

ผมคิดว่าราว ๙๐ ซ.ม. เท่าไม้เท้าจะลงตัวกว่าครับ


--------------------
กินลม ชมจันทร์
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Werewolf
post 27 August 2007, 09:25 PM
Post #5

Group: ยกรƒรƒรยกร’รƒยชร˜รยชยน
Posts: 8,030
Joined: 8 January 2007
From: Home
Member No.: 3ผมยังไม่มีเลยครับท่าน :(


--------------------
Live to ride...Ride to live...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dum
post 27 August 2007, 11:59 PM
Post #6

Group: รŠรร’ยชร”ยกยชร˜รยชยน
Posts: 289
Joined: 9 July 2007
From: 40 ม.2 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
Member No.: 1,484rolleyes.gif rolleyes.gif นานมากแล้วบริษัทกันตนาเคยสร้างละคร
ทีวีเรื่องลูกผู้ชายไม้ตะพดครับ rolleyes.gif

This post has been edited by dum: 28 August 2007, 12:00 AM
Go to the top of the page
 
+Quote Post
แวบมา
post 28 August 2007, 01:42 AM
Post #7


สารวัตรคาวบอย


Group: รŠรร’ยชร”ยกยชร˜รยชยน
Posts: 4,593
Joined: 10 January 2007
Member No.: 113QUOTE (dum @ 27 August 2007, 11:59 PM) *
rolleyes.gif rolleyes.gif นานมากแล้วบริษัทกันตนาเคยสร้างละคร
ทีวีเรื่องลูกผู้ชายไม้ตะพดครับ rolleyes.gif


ข้อแข็ง

แรงกล้า

สายตาไว

ใจนักเลง

rolleyes.gif :) rolleyes.gif


--------------------
อันของสูงแม้ปองต้องจิต ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้ฤๅ

มิใช่ของตลาดที่อาจซื้อ ฤๅแย่งยื้อถือได้โดยไม่ยอม

ไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วง คงชวดดวงบุปผชาติสะอาดหอม

ดูแต่ภุมรินเที่ยวบินดอม จึ่งได้ออมอบกลิ่นสุมาลี
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bancha
post 28 August 2007, 08:52 AM
Post #8

Group: ยผร™รฉยดร™รกร…ร…ร’ยนร รŠร‡ยนร’
Posts: 4,224
Joined: 9 January 2007
Member No.: 43เท่าที่เห็นไม้ตะพดเก่าๆที่ไม่เอาเป็นไม้เท้า ก็ยาวไม่ถึง 92 ซม ครับ

สงสัย ร.5 ท่านได้ความยาวไม้ถือจากฝรั่ง(เศษ) เพราะยุคนั้นไม้เท้า ไม้ถือ ฮิตมากกกกก
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ชมจันทร์
post 28 August 2007, 10:15 AM
Post #9

Group: รŠรร’ยชร”ยกรฃยนยกร…ร˜รจรยผร™รฉร ยชร•รจร‚ร‡ยชร’ยญ
Posts: 2,500
Joined: 16 January 2007
Member No.: 174ไม้เท้าของคุณตาผมยุคต้น ร.๖ จะยาว ๙๐ ซ.ม. บวกลบ ๕ ซ.ม.ครับ


--------------------
กินลม ชมจันทร์
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ตัวเลขหนึ่งที่หา...
post 28 August 2007, 10:42 AM
Post #10

Group: รŠรร’ยชร”ยกยชร˜รยชยน
Posts: 28
Joined: 22 August 2007
Member No.: 1,967...ผมมีของพ่อตาอยู่อันหนึ่งครับ ยาว 87 เซนติเมตร
ทำจากไม้สักแกะลายแบบบ้านๆ สามารถชักออกได้ คล้ายๆกับเสือซ่อนเล็บ

Attached File  2.jpg ( 59.55K ) Number of downloads: 312


Attached File  3.jpg ( 56.48K ) Number of downloads: 235


Attached File  1.jpg ( 49.71K ) Number of downloads: 204


This post has been edited by ตัวเลขหนึ่งที่หายไป: 28 August 2007, 10:46 AM
Go to the top of the page
 
+Quote Post
แวบมา
post 28 August 2007, 01:06 PM
Post #11


สารวัตรคาวบอย


Group: รŠรร’ยชร”ยกยชร˜รยชยน
Posts: 4,593
Joined: 10 January 2007
Member No.: 113QUOTE (ตัวเลขหนึ่งที่หายไป @ 28 August 2007, 10:42 AM) *
...ผมมีของพ่อตาอยู่อันหนึ่งครับ ยาว 87 เซนติเมตร
ทำจากไม้สักแกะลายแบบบ้านๆ สามารถชักออกได้ คล้ายๆกับเสือซ่อนเล็บ

Attached File  2.jpg ( 59.55K ) Number of downloads: 312


Attached File  3.jpg ( 56.48K ) Number of downloads: 235


Attached File  1.jpg ( 49.71K ) Number of downloads: 204


ลักษณะการใช้เป็น "มีด หรือหลาว" ครับ
หรือใช้อย่างไม้เท้าถ้ายาวพอ
ไม่ได้ใช้อย่างตะพด

เพราะตีไม่ได้
ตีแล้วหัว(ด้ามมีด)หลุด


--------------------
อันของสูงแม้ปองต้องจิต ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้ฤๅ

มิใช่ของตลาดที่อาจซื้อ ฤๅแย่งยื้อถือได้โดยไม่ยอม

ไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วง คงชวดดวงบุปผชาติสะอาดหอม

ดูแต่ภุมรินเที่ยวบินดอม จึ่งได้ออมอบกลิ่นสุมาลี
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ตัวเลขหนึ่งที่หา...
post 28 August 2007, 01:19 PM
Post #12

Group: รŠรร’ยชร”ยกยชร˜รยชยน
Posts: 28
Joined: 22 August 2007
Member No.: 1,967...อืมม เอาใว้ใช้แทนไม้เท้านะครับ :D
เห็นมีลักษณะแปลกๆ เลยลงรูปให้ดู
คงใช้งานแบบเดียวกับเสือซ่อนเล็บนั่นล่ะ
ถ้าใช้ตีก็คงได้ ( ลี้น้อยมีดบิน ) :lol:
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bancha
post 28 August 2007, 01:23 PM
Post #13

Group: ยผร™รฉยดร™รกร…ร…ร’ยนร รŠร‡ยนร’
Posts: 4,224
Joined: 9 January 2007
Member No.: 43ภาพเก่าลงใหม่ :)

Go to the top of the page
 
+Quote Post
bancha
post 28 August 2007, 01:30 PM
Post #14

Group: ยผร™รฉยดร™รกร…ร…ร’ยนร รŠร‡ยนร’
Posts: 4,224
Joined: 9 January 2007
Member No.: 43Go to the top of the page
 
+Quote Post
bancha
post 28 August 2007, 01:33 PM
Post #15

Group: ยผร™รฉยดร™รกร…ร…ร’ยนร รŠร‡ยนร’
Posts: 4,224
Joined: 9 January 2007
Member No.: 43Go to the top of the page
 
+Quote Post
bancha
post 28 August 2007, 01:36 PM
Post #16

Group: ยผร™รฉยดร™รกร…ร…ร’ยนร รŠร‡ยนร’
Posts: 4,224
Joined: 9 January 2007
Member No.: 43ภาพขุนพันธ์ครับ

Go to the top of the page
 
+Quote Post
bancha
post 28 August 2007, 02:13 PM
Post #17

Group: ยผร™รฉยดร™รกร…ร…ร’ยนร รŠร‡ยนร’
Posts: 4,224
Joined: 9 January 2007
Member No.: 43ในร้านของเก่าThis post has been edited by bancha: 28 August 2007, 02:16 PM
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bancha
post 28 August 2007, 02:16 PM
Post #18

Group: ยผร™รฉยดร™รกร…ร…ร’ยนร รŠร‡ยนร’
Posts: 4,224
Joined: 9 January 2007
Member No.: 43ไม้เท้า ของนักสะสมท่านหนึ่ง ภาพจากนิตยสารพลอยแกมเพชรครับ
ไม้ปุ่มๆนี่เจ้าของว่าเป็นรากส้มครับ
ล่างสุก กระดูกงู แกนกลางเป็นเหล็กครับ


สองอันล่างไม้แก้ว


This post has been edited by bancha: 28 August 2007, 02:30 PM
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ตัวเลขหนึ่งที่หา...
post 29 August 2007, 07:30 AM
Post #19

Group: รŠรร’ยชร”ยกยชร˜รยชยน
Posts: 28
Joined: 22 August 2007
Member No.: 1,967...สวยๆทั้งนั้นเลยครับ :)
แหม มีของขุนพันธ์ด้วย ช่วงนี้กำลังมาแรง :lol:
Go to the top of the page
 
+Quote Post
prinya
post 30 August 2007, 11:35 AM
Post #20


บุ่นเป้งนิ้วพิฆาต


Group: รŠรร’ยชร”ยกยชร˜รยชยน
Posts: 4,023
Joined: 26 March 2007
Member No.: 612.
ผมมีอยู่ 2 อัน จะเรียกว่าไม้เท้าหรือตะพดก็ไม่แนใจครับ ช่วยแนะนำด้วย

ภาพแรกเป็นภาพทั้งสองอัน อันซ้ายยาว 91.0ซม.(36") อันขวายาว 89.5ซม.(35 1/4")
จะเห็นว่าอันด้านขวาในภาพเป็นแบบคล้ายคลึงกับของท่านขุนพันธ์


ภาพที่ 2. แสดงให้เห็นว่าทั้งสองอันมีมีดซ่อนอยู่ อันซ้ายใบ 120x267x3 มม. อันขวาใบ 120x450x3.5 มม.


ภาพที่ 3. ส่วนหัวไม้เท้าหรือหัวไม้ตะพด ใบมีดอันซ้ายเป็นสแตนเลสแม่เหล็กดูดไม่ติด ตอก"IMEX"ไว้บนใบ อันขวาแม่เหล็กดูดติด


ภาพที่ 4. หัวไม้เท้าอันซ้ายที่มีมีดซ่อนอยู่ ชักออกได้ตรงๆโดยมีอะไรในก้านเหมือนแหนบโลหะหนีบไว้กันหลุด


ภาพที่ 5. หัวคล้ายหัวไม้ตะพด เวลาชักมีดออกต้องบิดปลอกที่มีร่องที่ล๊อคเขี้ยวที่ด้ามป้องกันส่วนหัวหลุดหากใช้หวด


ภาพที่ 6. ด้านบนของอันที่คล้ายไม้ตะพดมีดการฝังเหรียญไว้คงต้องการให้ดูสวยงามและขลังขึ้น


หากท่านใดต้องการข้อมูลโปรดสอบถามได้ ผมยินดีตอบครับ

.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jaeng
post 30 August 2007, 04:47 PM
Post #21


แจ้ง ณ ลานโพธิ์


Group: ยฝรจร’ร‚รขยครƒยงยกร’รƒ
Posts: 2,675
Joined: 6 August 2007
From: กรุงเทพ/เชียงใหม่ อย่างละครึ่ง
Member No.: 1,751พี่ prinya ครับ

จากภาพที่พี่ให้ดู ถ้าไม้สองอันนี้พี่ซื้อมาจากคลองถมละก้อ

ผมรู้จักคนที่ทำ ผมก็เคยสั่งเขาทำหลายอัน เขาจะมีไม้วัดเป็นภาษาจีนแล้วถ้าเขาวัดแล้ว

ตรงกับสีดำหรือสีแดง เขาจะบอกว่าดีหรือไม่ดีตามที่เขียนไว้ในไม้วัด ความจริงเขาหลอกให้

เราก็ไม่รู้ เพราะเราอ่านภาษาจีนไม่ออก หรือว่าพี่อ่านออกวันหลังเราไปดูกัน แต่ไม่แน่ใจว่าจะ

ยังอยู่หรือเปล่าเพราะตอนนี้เห็นแต่ลูกชายมาขายแทน

วันเสาร์นี้ยังไม่กล้าลงทะเบียนเพราะเห็นบอกว่าใครที่เต็ม100 แล้วให้บอก

ตอนนี้ 60:40 เลยยังไม่กล้าลงทะเบียนครับ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
prinya
post 30 August 2007, 09:26 PM
Post #22


บุ่นเป้งนิ้วพิฆาต


Group: รŠรร’ยชร”ยกยชร˜รยชยน
Posts: 4,023
Joined: 26 March 2007
Member No.: 612.
ลุงแจ้งคับ สบายดีนะคับ อยากเจอกันจังเลยคับ ติดต่อน้าเปี๊ยกปากหมาได้ยังคับ


ไม้เท้าทั้งสองอันผมทยอยซื้อจากร้านขายของเก่าใน JJ นานแล้วครับ

ผมไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องโฉลกเท่าใดนัก เพราะอาจไม่เจอของเล่นหลายอย่างที่ต้องโฉลก

หาคนรับมรดกต่อก็ลำบาก หรือไม่งั้นก็ไม่มีอะไรเล่นกับเพื่อนๆหรือน้องๆนะซิครับ


คิดถึงลุงแจ้งจัง หวังว่าจะได้พบกันเสาร์นี้ครับ... :D

.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dick
post 31 August 2007, 01:55 AM
Post #23

Group: ยผร™รฉยดร™รกร…ยชร˜รยชยน
Posts: 22,742
Joined: 8 January 2007
From: ชาวชุมชนคนรักมีด กทม.
Member No.: 2QUOTE (prinya @ 30 August 2007, 09:26 PM) *
.
ลุงแจ้งคับ สบายดีนะคับ อยากเจอกันจังเลยคับ ติดต่อน้าเปี๊ยกปากหมาได้ยังคับ
ไม้เท้าทั้งสองอันผมทยอยซื้อจากร้านขายของเก่าใน JJ นานแล้วครับ.:o :o :o


--------------------
มัจฉาร่วมข้อง
Line ID : krmp01
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Werewolf
post 31 August 2007, 02:21 AM
Post #24

Group: ยกรƒรƒรยกร’รƒยชร˜รยชยน
Posts: 8,030
Joined: 8 January 2007
From: Home
Member No.: 3QUOTE (prinya @ 30 August 2007, 09:26 PM) *
.
ลุงแจ้งคับ สบายดีนะคับ อยากเจอกันจังเลยคับ ติดต่อน้าเปี๊ยกปากหมาได้ยังคับ
ไม้เท้าทั้งสองอันผมทยอยซื้อจากร้านขายของเก่าใน JJ นานแล้วครับ

ผมไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องโฉลกเท่าใดนัก เพราะอาจไม่เจอของเล่นหลายอย่างที่ต้องโฉลก

หาคนรับมรดกต่อก็ลำบาก หรือไม่งั้นก็ไม่มีอะไรเล่นกับเพื่อนๆหรือน้องๆนะซิครับ
คิดถึงลุงแจ้งจัง หวังว่าจะได้พบกันเสาร์นี้ครับ... :D

.:lol: :o :lol:


--------------------
Live to ride...Ride to live...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bancha
post 31 August 2007, 08:45 AM
Post #25

Group: ยผร™รฉยดร™รกร…ร…ร’ยนร รŠร‡ยนร’
Posts: 4,224
Joined: 9 January 2007
Member No.: 43อันนี้อยู่ที่ทำงาน เอาไว้ดูเล่น

Go to the top of the page
 
+Quote Post
สีดอ
post 31 August 2007, 12:10 PM
Post #26


ช้างโทนโคราช


Group: รŠรร’ยชร”ยกยชร˜รยชยน
Posts: 2,771
Joined: 10 January 2007
From: คนโคราช
Member No.: 119เคยเห็นลุงแก่ๆนั่งขายอยู่ตรงฟุตบาทหัวโค้งทางไป อตก ( เกาะกลางถนน ) ครับ ( เป็นของใหม่ ) แต่ทำได้สวยมากเป็นไม้พยุงครับ


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bancha
post 31 August 2007, 01:28 PM
Post #27

Group: ยผร™รฉยดร™รกร…ร…ร’ยนร รŠร‡ยนร’
Posts: 4,224
Joined: 9 January 2007
Member No.: 43น่าแวะไปดูครับ เสาร์นี้เลย

ราคาราวเท่าไรครับพี่

ไม้พยุงนี่ต้องเหลาเรียวหน่อย หนาๆหนักไปหน่อย

แต่ทำดิ้วไม้นี่ใช้ได้เลย
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bancha
post 31 August 2007, 01:31 PM
Post #28

Group: ยผร™รฉยดร™รกร…ร…ร’ยนร รŠร‡ยนร’
Posts: 4,224
Joined: 9 January 2007
Member No.: 43ภาพเต็มอันที่ทำงานครับ

Go to the top of the page
 
+Quote Post
แวบมา
post 31 August 2007, 01:34 PM
Post #29


สารวัตรคาวบอย


Group: รŠรร’ยชร”ยกยชร˜รยชยน
Posts: 4,593
Joined: 10 January 2007
Member No.: 113QUOTE (สีดอ @ 31 August 2007, 12:10 PM) *
เคยเห็นลุงแก่ๆนั่งขายอยู่ตรงฟุตบาทหัวโค้งทางไป อตก ( เกาะกลางถนน ) ครับ ( เป็นของใหม่ ) แต่ทำได้สวยมากเป็นไม้พยุงครับ


ใช่ครับพี่สวยดีจัง

เดินไปกับเพื่อนทีไรเขาต้องขอแวะดูทุกที
บอกแกเข้าใจทำดี
มีการเอาวัสดุหลายอย่างมาประกอบเข้ากันทั้งหิน โลหะ ไม้ :)


--------------------
อันของสูงแม้ปองต้องจิต ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้ฤๅ

มิใช่ของตลาดที่อาจซื้อ ฤๅแย่งยื้อถือได้โดยไม่ยอม

ไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วง คงชวดดวงบุปผชาติสะอาดหอม

ดูแต่ภุมรินเที่ยวบินดอม จึ่งได้ออมอบกลิ่นสุมาลี
Go to the top of the page
 
+Quote Post
แวบมา
post 31 August 2007, 01:34 PM
Post #30


สารวัตรคาวบอย


Group: รŠรร’ยชร”ยกยชร˜รยชยน
Posts: 4,593
Joined: 10 January 2007
Member No.: 113QUOTE (bancha @ 31 August 2007, 01:31 PM) *
ภาพเต็มอันที่ทำงานครับคดไป

ไม่น่าเก็บ

ขอบคุณครับ :P


--------------------
อันของสูงแม้ปองต้องจิต ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้ฤๅ

มิใช่ของตลาดที่อาจซื้อ ฤๅแย่งยื้อถือได้โดยไม่ยอม

ไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วง คงชวดดวงบุปผชาติสะอาดหอม

ดูแต่ภุมรินเที่ยวบินดอม จึ่งได้ออมอบกลิ่นสุมาลี
Go to the top of the page
 
+Quote Post

11 Pages V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
5 User(s) are reading this topic (5 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 RSS Lo-Fi Version Time is now: 25 May 2020, 04:08 PM
Mocha v1.2 Skin © Bytech Web Design